پرورش مرغ گوشتی یا تخم‌گذار؟ مرغ
پرورش مرغ گوشتی یا تخم‌گذار؟
مرغداری به طور کلی صنعت و بازاری گسترده است. در این میان یک سئوال اصلی برای کسانی که...
7 ماه قبل
13 راه برای جلوگیری از خوردن تخم توسط مرغ مرغ
13 راه برای جلوگیری از خوردن تخم توسط مرغ
برای اینکه بتوانیم از خوردن تخم‌مرغ توسط مرغ تخم‌گذار جلوگیری کنیم، ابتدا باید بفهمیم چرا آنها تخم‌مرغ خود...
3 سال قبل