پرداخت در محل فارمی کالا
باشگاه مشتریان فارمی کالا
Farmikala IntroduceBuyNow PayLater
milking banner
breeding banner
watering banner
incubators banner
Product Slider image
دستگاه جوجه کشی ۱۰۰۸ تایی ققنوس
دستگاه جوجه کشی ۱۰۰۸ تایی ققنوس
19,000,000 تومان
دستگاه جوجه کشی ۶۷۲ تایی ققنوس
دستگاه جوجه کشی ۶۷۲ تایی ققنوس
16,000,000 تومان
دستگاه جوجه کشی ۵۰۴ تایی ققنوس
دستگاه جوجه کشی ۵۰۴ تایی ققنوس
14,000,000 تومان
دستگاه جوجه کشی ۴۲۰ تایی ققنوس
دستگاه جوجه کشی ۴۲۰ تایی ققنوس
13,000,000 تومان
دستگاه جوجه کشی ۳۳۶ تایی ققنوس
دستگاه جوجه کشی ۳۳۶ تایی ققنوس
12,000,000 تومان
دستگاه جوجه کشی ۲۱۰ تایی ققنوس
دستگاه جوجه کشی ۲۱۰ تایی ققنوس
9,000,000 تومان
دستگاه جوجه کشی بلدرچین دماوند
دستگاه جوجه کشی اسکندری
foreign incubators