پرداخت در محل فارمی کالا
باشگاه مشتریان فارمی کالا
Farmikala IntroduceBuyNow PayLater
milking banner
breeding banner
watering banner
incubators banner
Product Slider image
دستگاه جوجه کشی آرکام ۲۴ تایی
دستگاه جوجه کشی آرکام ۲۴ تایی
13,500,000 تومان
بیدون 150 لیتری چفت دار
بیدون 150 لیتری چفت دار
2,200,000 تومان
بیدون 150 لیتری ساده
بیدون 150 لیتری ساده
2,000,000 تومان
بیدون 100 لیتری چفت دار
بیدون 100 لیتری چفت دار
1,800,000 تومان
بیدون 100 لیتری ساده
بیدون 100 لیتری ساده
1,600,000 تومان
بیدون 50 لیتری چفت دار
بیدون 50 لیتری چفت دار
1,100,000 تومان
دستگاه جوجه کشی بلدرچین دماوند
دستگاه جوجه کشی اسکندری
foreign incubators