پرداخت در محل فارمی کالا
باشگاه مشتریان فارمی کالا
بیدون ۲۰۰ لیتری چفت دار
بیدون ۲۰۰ لیتری چفت دار
2,300,000 تومان
بیدون ۲۰۰ لیتری ساده
بیدون ۲۰۰ لیتری ساده
2,000,000 تومان
بیدون 150 لیتری چفت دار
بیدون 150 لیتری چفت دار
2,000,000 تومان
بیدون 150 لیتری ساده
بیدون 150 لیتری ساده
1,900,000 تومان
بیدون 100 لیتری چفت دار
بیدون 100 لیتری چفت دار
1,700,000 تومان
بیدون 100 لیتری ساده
بیدون 100 لیتری ساده
1,600,000 تومان
دستگاه جوجه کشی بلدرچین دماوند
دستگاه جوجه کشی اسکندری
برندهای ویژه