اردک بالی اردک
اردک بالی
نژاد بالی یکی از قدیمی‌ترین نژادهای اردک اهلی است. قدمت اردک بالی با اردک دونده تلاقی دارد، چون...
3 سال قبل