بازگشت

چطور آدرس خود را در حساب کاربری ثبت کنم؟

چطور آدرس خود را در حساب کاربری ثبت کنم؟

۱) پس از تکمیل اطلاعات کاربری خود، به قسمت آدرس‌ها مراجعه نمائید.

۲) روی گزینه ثبت آدرس جدید کلیک نمائید.

۳) با جستجوی آدرس خود روی نقشه، موقعیت آن را تعیین کنید.

۴) جزئیات آدرس و مشخصات تحویل گیرنده سفارش را تکمیل و بر روی گزینه‌ی ذخیره آدرس کلیک کنید.