بازگشت

به چه حساب کاربری جدید گفته می‌شود؟

به چه حساب کاربری جدید گفته می‌شود؟

مالک آن مشتری جدید فارمی‌کالا باشد و حساب کاربری دیگری نداشته باشد و اولین خرید خود را ثبت نکرده باشد.